JUMO produkter som används i de flesta branscher

Industrier optimerar produkter och kundlösningar utökar användningsområdet

När Moritz Kurt Juchheim grundade sitt företag 1948 hade han en ganska klar uppfattning om vilka kunder inom vilka industrisektorer han ville sälja sina produkter till. Företaget, som då gick under namnet M. K. JUCHHEIM, började som ett nystartat företag med 6 anställda på en produktionsyta på 350 m2 med tillverkning av glas- och glaskontakttermometrar.

Nedladdningar

Pressfoto
(JPG, 655.01kB)
Visitkort
( VCF, 246B)

Från första början fokuserade Moritz Kurt Juchheim på högkvalitativ utrustning och bästa möjliga kundservice. Marknaden vid den tiden var enorm: olika industrier i Västtyskland och Förbundsrepubliken, som uppstod ett år senare, behövde JUMO-produkter för att återställa ekonomin efter kriget.

Vid den tiden erbjöds JUMO-produkter också i de första katalogerna och mässorna, där de ordnades enligt kundmålgrupper. Kunderna visste vad de behövde och kunde välja rätt komponenter. Med introduktionen av datorer (och senare IT och SAP) tilldelades elektroniska kundnummer till branschnummer i ett tidigt skede. Detta säkerställde att reklamen riktade sig till rätt målgrupp.

Men med produkternas komplexitet och expansionen av utländska marknader ökade också behovet av att definiera produktens funktioner och tillämpningsområden tydligare och att göra dem tillgängliga för andra intresserade parter. JUMO-utvecklare var tvungna att i allt högre grad hantera kundapplikationer för att kunna erbjuda produkter specifikt för dem.

Teknisk expertis inom industriella tillämpningar utvecklades stegvis hos JUMO. Det skedde en förändring som resulterade i att de första "industriexperterna" utsågs för drygt 20 år sedan. De hade den extra uppgiften att observera olika branscher när det gäller "deras produktfamiljer" och plocka upp impulsen för nya lösningar.

JUMO tog nästa steg mot professionell industribearbetning i början av 2000 med införandet av sina första heltidsanställda marknadssegmentchefer för livsmedels- och läkemedelsindustrin, samt för vatten och avloppsvatten. Redan från början uppnådde de goda och stabila resultat.

Det stod snabbt klart att kunderna förväntade sig mer och mer expertis från komponentleverantörerna. Därför skapades 2015 avdelningen "Global Market Segment Management" och nio branschchefer utsågs. Marknaden var stor, mycket stor - och givande: trots allt var och är JUMO-produkter idealiska för alla områden inom industriell tillämpning.

Från det breda spektrumet av branscher som JUMO representerar valdes de som var mest globalt relevanta för att uppnå en hållbar och stark tillväxt. JUMOs nyckelbranscher: vatten/avloppsvatten/miljö, mat och dryck, transport, värmebehandlingsteknik, HVAC, värmemätare, distribution, säkerhet samt förnybar energi och vätgas.

I dessa branscher kan JUMO förvänta sig en tillväxt över genomsnittet. Dessutom har produktutveckling och expertis inom dessa branscher expanderat under flera år. Marknadssegmentchefer har också varit mycket aktiva på uppdrag av JUMO i specialiserade organ för tekniska föreningar, liksom i godkännande- och testbyråer.

"Följaktligen har de varit involverade i att utforma regler, standarder och förordningar", förklarar Matthias Kremer. JUMOs produkter har alltid kunnat användas i ett brett spektrum av branscher, och som ett resultat är företagets portfölj mångsidig på ett sunt sätt. Styrkan hos JUMO under dess 75-åriga historia har gett general partners en känsla av säkerhet genom åren. "Som ett resultat utgör regelbundet återkommande ekonomiska nedgångar inte ett hot mot företaget," - betonar Kremer. Området för kundspecifik utveckling och produktion kommer att förbli en viktig pelare. "Dessa kundspecifika lösningar blir allt viktigare. Vi förvandlas nu från en komponenttillverkare till en leverantör av system och lösningar" - säger Kremer. Att bearbeta kundspecifika lösningar är alltid givande för kreativiteten hos utvecklare, produktchefer och marknadssegmentchefer. Man undviker operationell blindhet.

"Industritänkande visar vägen" är nu mottot på alla avdelningar inom företaget. "Först när alla är med på tåget kommer anpassningen att få fäste i viktiga branscher och leda till en starkare marknadstillväxt än vanligt", betonar Kremer. - understryker Kremer.

De internationella dotterbolagen har också själva upptäckt industritänkandet. För att möta behoven på de lokala marknaderna arbetar de vanligtvis också med den ena eller andra "nationella branschen". Detta skyddar även befintliga verksamheter i enskilda länder, men möjliggör samtidigt en konsekvent inriktning på företagsgruppen.

Har ni några frågor?


Presschef

Michael Klose +49 661 6003-2346 +49 661 6003-2346