SOS Barnbyars arbete är viktigare än någonsin

JUMO donerar till SOS Barnbyar i hela världen: Skapar framtidsmöjligheter för barn

JUMO firade sitt 75-årsjubileum under förra året. Kunder, partners och anställda involverades i olika evenemang - och donationslådorna (fysiska och online) avsedda för SOS Children's Villages världen över ingick i flera av de speciella evenemangen. JUMO-ledningen och projektledarna har nu överlämnat en check på 30 000 euro till organisationen för barns rättigheter.

Nedladdningar

Press text (German)
(DOCX, 1.430kB)
Press text (Engelska)
(DOCX, 1.427kB)
Pressfoto
(JPG, 1.31mB)
Visitkort
( VCF, 246B)

År 1949 grundade Hermann Gmeiner världens första SOS Barnby i Imst, Tyrolen. Hans vision: alla barn som överges och drabbas ska kunna få en mamma, syskon, ett hem och en by igen där de kan växa upp i en trygg och säker miljö precis som andra barn.

Dessa fyra principer har gett upphov till en världsomspännande organisation som huvudsakligen finansieras av privata donationer. Barn hittar för närvarande ett nytt, tryggt hem i 533 SOS Barnbyar i över 130 länder. Utöver SOS-barnbyarna finns det över 2000 program som förskolor, skolor, ungdomsgårdar, utbildnings- och sociala center, familjestöd, hälsostationer och nödhjälpsprojekt som också är öppna för de fattigare kvarteren i SOS-barnbyarna. Idag når det världsomspännande arbetet 2,5 miljoner människor varje år: barn, ungdomar och familjemedlemmar.

JUMO:s verkställande direktör Dimitrios Charisiadis poängterade i samband med donationsöverlämnandet: "SOS Barnbyars arbete är viktigare idag än någonsin när vi ser på globala krig och konflikter. Vi är mycket glada över att kunna bidra med vår donation för att öppna upp framtida möjligheter för barn i utsatta situationer."

Helge E. Jost, som organiserat donationskampanjen och leder JUMO:s jubileumsteam, berömde också de anställdas engagemang, helt i enlighet med företagets slogan "JUMO Gets It Done": "JUMO-kollegorna har deltagit fullt ut i kampanjen - med fantastiska resultat". Under 2023 lyckades Jost donera 450 euro (bland andra donationer) från JUMO:s cykelteam till donationslådan. Den överlägset största delen av summan samlades dock in som en del av insamlingskampanjen online. Anställda vid Fulda-anläggningen donerade också arbetstimmar som omvandlats till lön efter en trädplanteringskampanj förra hösten, liksom andra belopp. Totalt samlades över 5 000 euro in.

Donationen överlämnades till Magdalena Latzel, som ansvarar för företagspartnerskap på SOS Barnbyar. I Fulda presenterade hon de många program med vilka organisationen i 75 år har gett barn runt om i världen möjlighet att utvecklas på ett kärleksfullt och individuellt sätt.

"JUMO är en förebild och en multiplikator då denna unika jubileumskampanj på ett imponerande sätt visar vilken stor effekt som kan uppnås genom att involvera alla intressenter - medarbetare, kunder och ledning. Vi vill tacka JUMO för detta värdefulla stöd för att ge barn tillgång till högkvalitativ utbildning", säger Latzel. JUMO-donationen kan användas till yrkesutbildning för att hjälpa unga människor att komma igång på bästa sätt.

60 000 euro till JUMO:s utbildningsarbete

Under sitt jubileumsår donerade JUMO totalt 60 000 euro till utbildningsarbete: med hänsyn till sina regionala rötter har det lokala utbildningsarbetet stöttats med 30 000 euro (sponsring av uppfinnarklubben på Fulda Children's Academy) och, som ett internationellt aktivt företag, internationellt utbildningsarbete (SOS Barnbyar över hela världen) med ytterligare 30 000 euro.


Har ni några frågor?


Presschef

Michael Klose +49 661 6003-2346 +49 661 6003-2346