Image alt text 1

Image description 1

Image alt text 2

Image description 2

Varning

Varning

Ogiltig konfiguration hittades. Kontakta administratören.

 
Framgångsberättelse - Bruine de Bruin

Vattenbehandling med omvänd osmos

JUMO har nyligen levererat olika mät- och reglersystem till ett projekt med RO-installation.

Uppgift

I den här fallstudien tittar vi på optimeringen av en RO-installation hos vår kund Bruine de Bruin i Aalsmeer. Syftet med denna RO-anläggning är att få fram användbart kylvatten för industrin. Bruine de Bruin har tillverkat olika typer av vattenbehandlingsutrustning sedan 1965 och har liksom JUMO ett globalt nätverk för distribution.

Fallstudie Bruine de Bruin

Lösningsmetod

Omvänd osmos

Membrantekniken för omvänd osmos fungerar med hjälp av en tryckskillnad på två sidor av ett halvpermeabelt membran. Detta membran har förmågan att separera de ämnen som finns i vattnet, t.ex. salter, tungmetaller, bakterier, virus och mögel. Omvänd osmos är en miljövänlig metod där inga kemikalier används.

RO installation

En RO-anläggning från Bruine de Bruin matas med anaerobt källvatten som leds genom anläggningen under önskat tryck. Så kallade ljusfilter används för att hålla yttre föroreningar borta från RO-anläggningen och förhindra ledningsbrott. Vattnet tvingas genom ett eller flera långsträckta element - även kallade ljus - i ett tryckkärl. Detta sker från utsidan inåt, vilket gör att partiklarna fångas upp på utsidan. Dessa filter övervakas med hjälp av en differenstryckmätning. En centrifugalpump för sedan vattnet till önskat arbetstryck så att membranen effektivt kan separera vatten och salter genom omvänd osmos.


För detta använde Bruine de Bruin trycksensorn JUMO MIDAS

Projektets resultat

Membranval och vattenanalys

Leveransen av varje RO-installation förbereds av nödvändig forskning. Först tas hänsyn till kundens specifika önskemål. Därefter görs en analys av det tillgängliga vattnet (matarvatten). Det finns många typer av vatten: havsvatten, brunnsvatten, kranvatten, avloppsvatten eller ytvatten. Varje typ av vatten är annorlunda och ställer specifika krav på vattenbehandlingstekniken. Beroende på behandlingen använder Bruine de Bruin olika typer av membran som bland annat lämpar sig för kranvatten, brackvatten, havsvatten eller avloppsvatten.
Förutom valet av membran är vattenanalysen nödvändig för varje RO-installation. Utformningen av den nödvändiga RO-anläggningen bestäms bland annat av den avsedda kapaciteten och vattnets kvalitet. För att upprätthålla rätt vattenkvalitet i RO-anläggningen använde Bruine de Bruin sensorteknik från JUMO.

Nivåövervakning

Vattennivån i en lagringstank för rent vatten som fylls på av RO-anläggningen övervakas kontinuerligt med hjälp av nivågivare. Under nivåövervakningen överförs det uppmätta trycket till nivågivarens mätsystem som en standardsignal. Denna signal är linjärt proportionell mot den stigande vätskekolonnen i lagringsbehållaren för rent vatten. För denna uppgift använde Bruine nivågivare från JUMO. Centrum för JUMOs nivåmätningssond MAERA är den piezoresistiva mätcellen som utmärker sig genom sin höga belastningskapacitet och garanterar en säker, tillförlitlig och temperatursäker mätning. Det integrerade skyddet mot omvänd polaritet i strömförsörjningen skyddar mätinstrumentet från skador och garanterar maximal säkerhet vid uppstart.

Tryckövervakning

De ljusfilter som installerats på RO-anläggningen övervakas med hjälp av differenstryckmätning. För detta ändamål använde de Bruin JUMO MIDAS tryckgivare. Denna tryckgivare erbjuder en långsiktig mätstabilitet på <0,2 % och är enkel att installera, både mekaniskt och elektriskt. Denna trycktransmitter har en helautomatisk mät- och kalibreringsanordning och erbjuder en diagnostisk funktion på kopplingskretsen. Med Quickon-klämteknik säkerställer fjäderkontakterna en tillförlitlig elektrisk anslutning, även vid stora temperaturväxlingar. Denna elektriska anslutning minskar avsevärt installationstiden och de tillhörande kostnaderna.