Project resultaat

Het meten van de pH-waarde is dus van een cruciaal belang en een belangrijk onderdeel in het reinigingsproces. Een tweede belangrijke factor in het reinigingsproces is het meten van de verzadiging van het water. Verzadigd water verliest ook de reinigende functie. Het inzetten van nauwkeurige geleidbaarheidssensoren is dan essentieel en zorgt er voor dat het verzadigede water tijdig word ververst. JUMO is al jarenlang een betrouwbare partner van INNO+ en samen streven wij naar een verdere optimalisatie van het leefklimaat voor mens en dier.


Insert your alternative text
Nyheter från kalibreringslabbet

Fukt- och tryckservice

Det ackrediterade kalibreringslaboratoriet för den uppmätta variabeln temperatur har funnits i Fulda (D) sedan 1992. JUMO har nyligen ackrediterats av den tyska ackrediteringsmyndigheten (DAkkS) som tjänsteleverantör för kalibrering av luftfuktighet och tryck. Därmed kan JUMO stödja kunderna längs hela produktionskedjan.

Luftfuktighet

Ett nytt tillägg erbjuder kalibrering av sensorer för fuktmätning.
Fukt har stor inverkan på miljön och de material som utsätts för den. Det är viktigt att övervaka och mäta luftfuktigheten om man vill undvika effekter som kondensering, korrosion, mögeltillväxt, uppvärmning och förorening av produkter.

Fuktigheten måste mätas i industrier som tillverkar och säljer livsmedel, läkemedel, kemikalier, bränslen, trä, textilier och papper. Museer, konstgallerier, datacenter, sjukhus, forskningslaboratorier och halvledartillverkare är andra institutioner/företag för vilka mätning av luftfuktighet är av avgörande betydelse. 

I laboratoriet i Fulda (D) kalibrerar JUMO hygrometrar som används för registrering av relativ fuktighet (inklusive användning av sändare och dataloggare). Dessa kalibreringar är alltid ackrediterade.

DKD-kalibrering av luftfuktighet

DKD-kalibrering 1 av luftfuktighet

DKD-kalibrering av luftfuktighet

DKD-kalibrering 2 av luftfuktighet

Tryck

Det rekommenderas starkt att elektriska och mekaniska tryckmätningsinstrument kalibreras en gång om året för att säkerställa att de fungerar optimalt. De nödvändiga justeringarna, underhållet och rengöringen ingår i vår JUMO-tjänst. Ett nytt tillägg till tjänsteutbudet är tillhandahållandet av ackrediterade kalibreringar av den mekaniska mätenheten och trycket direkt på plats.

Oavsett tillverkare kan det utföras. JUMO kan kalibrera absolut och relativt tryck i ett mätområde från -1 till +600 bar. Kalibreringsprocessen sker enligt DKD-R 6-1: 2014 eller DIN EN 837: 1997. Andra tjänster omfattar utfärdande av ett kalibreringscertifikat, tillämpning av ett kalibreringsmärke på kalibreringsobjektet och frisläppande av de uppmätta värdena innan justeringar görs.
Din kontaktperson


Kalibrering DAkkS

Team Service +46 42 38 62 75 +46 42 38 62 75


Kalibrering DAkkS

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77