Framgångshistoria: kompostering

På fast mark

Kompostering är den biologiska processen i näringscykeln, där lätt användbart organiskt material bryts ned av bakterier och svampar under påverkan av atmosfäriskt syre. Förutom koldioxid frigörs vattenlösliga mineraler såsom nitrater, ammoniumsalter, fosfater, kalium- och magnesiumföreningar som fungerar som gödningsmedel. Numera är kompostering inte längre något som bara äger rum i människors trädgårdar utan utförs framförallt i stor skala av lokala kommuner. I Tyskland finns mer än 1000 komposteringsanläggningar för detta ändamål.

Kompostierung

Uppgift

Enligt den tyska federala statistikbyrån komposterades eller fermenterades cirka 14 miljoner ton biogeniskt avfall under 2011 i biogasanläggningar och återanvändes därefter i jorden. Den tyska förordningen om bioavfall specificerar att de föreskrivna temperaturerna för alla satser i en kompostering måste dokumenteras. Detta är nödvändigt eftersom farliga mikroorganismer elimineras på ett tillförlitligt sätt på grund av temperaturen i materialet. Dessa uppgifter måste alltid vara tillgängliga för "Bundesgütegemeinschaft Kompost" (Federal Compost Association). Temperaturkurvan måste registreras under hygienisk behandling med konstant och icke-invasiv direkt temperaturmätning i materialet som behandlas. Dessutom måste temperaturen registreras automatiskt. Ofta utförs denna temperaturkontroll manuellt av komposteringsanläggningar. Kostnaderna för personalen är motsvarande höga.

JUMO Wtrans B används i en flishög

Lösningsmetod

Under komposteringen måste det finnas en temperatur på mer än 55 ° C under en 2 veckors period eller 65° C under en vecka på hela blandningen.  Behandlingstemperaturen måste mätas och dokumenteras regelbundet - minst en gång per arbetsdag. Enheter som används för temperaturmätning måste kalibreras regelbundet - minst en gång om året - och kalibreringen måste dokumenteras. Endast om dokumentation av den indirekta processkontrollen kan kontrolleras när som helst kan de tillverkade komposterna anses hygieniskt ofarliga. Ofta utförs denna temperaturkontroll manuellt av komposteringsanläggningar då personalkostnaderna är motsvarande höga. Avfallshanteraren "GfA Lüneburg - gkAöR" har valt JUMO mTRON T automatiseringssystem och JUMO Wtrans B trådlösa temperaturgivare. Som ett resultat övervakas processen helt automatiskt och dokumenteras på ett manipuleringssäkert sätt.

Komposteringsanläggning med JUMO Wtrans

Antenn för JUMO Wtrans mottagaren

JUMO Wtrans

JUMO Wtrans lösning

Projektets resultat

Fördefinierade dokument minskar starttiderna för användaren avsevärt. Hela processen för temperaturövervakning och dokumentation är nu mycket enklare för GfA Lüneburg tack vare den implementerade lösningen.