Insert your Text here.

Insert your alternative text
Framgångshistoria

Flödesmätning i fjärrvärmesystem

Uppgift

I Österrike filtrerar avgasreningssystemet mer än 90 % av kväve- och svaveldioxiden och nästan 100 % av dammet från avgaserna. Anläggningens höga effektivitet beror delvis på användningen av värmeväxlare. I kondensationsrören i en värmeväxlare i ett kraftverk måste flödet och temperaturen mätas kontinuerligt. Dessa två variabler bestämmer värmeväxlarens effektivitet, men de ultraljudsflödesmätare som ursprungligen användes fungerade inte bra i denna tillämpning.

Vissa flödesmätare kräver en mycket lång rörsektion - upp till 50 gånger den nominella rörstorleken - ovanför mätpunkten för att stabilisera flödet efter att ha passerat genom kurvor, ventiler eller förträngningar. Detta har en stor inverkan på systemens storlek. Kunden efterfrågade en flödesmätare som kunde användas i mer kompakta installationer.

Dessutom kan vattnet i processen ha en konduktivitet på 6,4 μS/cm och en temperatur på 65 °C. För konduktiviteter <20 μS/cm krävs det för magnetisk-induktiv mätning vanligtvis särskilda enheter som har ett starkare magnetfält och en högre provtagningsfrekvens för att säkerställa en tillförlitlig mätning.

Lösningsmetod

Operatören använder nu en magnetisk induktiv flödesmätare från JUMO för att mäta flödeshastigheten. Anledningen är att med JUMO flowTRANS MAG S01 är det krävda avståndet mellan kurvor, ventiler och begränsningar och flödesmätaren endast tre gånger så stort som den nominella rörstorleken.

Dessutom har JUMO flowTRANS MAG S01 som standard spolar med ett mycket starkt elektromagnetiskt fält, vilket garanterar stabil mätning vid konduktiviteter <20 μS/cm och uppfyller kundens höga krav utan att det behövs betydligt dyrare lösningar för mätning.

Lösningen: JUMO flowTRANS MAG S01

Resultat av projektet

Diagnosfunktionen gör det möjligt att snabbt upptäcka oönskade avlagringar på elektroden. Sådana föroreningar är vanliga när flödesmätaren används i varmt vatten.

Den flexibla placeringen utan ett långt uppströmsrör, enkla konfigurationsalternativ och utmärkta mätresultat med låg konduktivitet hos mediet ledde slutligen till att kunden valde flödesmätaren JUMO flowTRANS MAG S01.

Vår framgång är kundens framgång!