Övervakning på ett enkelt och bra sätt

Framgångshistoria: Övervakning av grundvattenbrunnar

Automation i ett pappersbruk

Tillverkningspapper kräver en betydande mängd vatten. Eftersom detta vatten tas från brunnar och floder påverkas balansen av vatten i regionen. Det är därför mängden vatten och vattennivån i brunnarna måste övervakas exakt. Tillsammans med JUMO´s Engineering team har ett pappersbruk i Fulda utformat en automatiserad lösning för övervakning av grundvattenbrunnar.

Uppgift

Pappersbruket i Fulda är ett medelstort familjeföretag som uteslutande behandlar papper. Den har två platser som behandlar över en miljon ton råpapper för wellpapp varje år. Under pappersframställningsprocessen används vatten för att lösa upp och rengöra papperet. Det används också som ett transportmedium för massan som återvinns.

Bruket har fyra grundvattenbrunnar på Fuldas webbplats som fungerar som vattenkälla. Tre observationsbrunnar används för att mäta grundvattennivån. För att bevisa att avlägsnande av grundvattnet inte skadar vattenbalansen i regionen, måste det regionala rådet ge en månadsrapport av brunnarnas vattennivåer varje timme. Vidare måste pumparnas tid, dagliga och årliga flödeshastigheter i den enskilda fontänen registreras och övervakas, eftersom summan av dessa flödeshastigheter inte bör överstiga ett gränsvärde. Dessutom, förutom inspelning, övervakning och utvärdering av brunnsvärdena, bör dubbelriktad kommunikation till högnivåskontrollen integreras.

JUMO mTRON T

Lösningsmetod

Alla dessa krav kan realiseras med JUMO Mtron T, den kompakta regulatorn JUMO Dtron 308h och JUMO´s nivå- och flödesgivare. Varje brunn var kopplad till sitt eget gränssnitt i JUMO Mtron T systemet. I själva brunnarna installerades JUMO dTRON 308 -styrenheter, där nivåerna och flödeshastigheterna detekteras och pumphastigheten anges. Den detekterade mätdatan lagras och bearbetas i JUMO Mtron T multifunktionspanelen. Genom att tillhandahålla integratorfunktioner kan dag, vecka eller månadsmängd bestämmas mycket enkelt från ett flöde. Gränsvärdesövervakningen kan också ställas in enkelt via fördefinierade funktioner. All uppmätt data lagras också tillfälligt i mTRON T systemet och kan automatiskt läsas ut med vårt PCC-kommunikationsprogramvaran och lagras i ett arkiv på nätverket. Dessutom kan man skapa automatiska rapporter individuellt enligt kundens krav. Dessa kan lagras till exempel i PDF, XLS och textformat i en fördefinierad mappstruktur på nätverket. Formulären kan man även skicka via e-post.Projektets resultat

Vid genomförandet av projektet lägger pappersbruket inte bara sitt förtroende på JUMO´s produkter utan litar även på  Engineering teamets erfarenhet. Allt från PLC-programmeringen - inklusive visualisering - till skapandet av den automatiska rapporten.