Luftkonditionering / värmepump

Frostskydd

Det är viktigt att skydda luftkonditioneringens utsida mot kondens och frostskador. Här erbjuder JUMO den perfekta lösningen - en termostat som utvecklats speciellt för denna applikation.

Vår lösning för frostskydd

Enkel lösning för skydd mot frostskador

Frostskyddstermostat från JUMO

Klimatanläggningens utsida är skyddad mot kondens och frostskador med en speciell frostskyddstermostat. JUMO frostTHERM-AT / -DR reagerar redan på en "frostbana" på 30 cm på grund av kapillärlinjens lindning över den yttre komponenten. Om den förinställda temperaturen inträffar på en sådan väg slår termostaten sedan på den valda värmenheten eller stänger av systemet.

Din kontaktperson


Branschchef inom uppvärmning och luftkonditionerings industrin

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77