Distributionsstation för fjärrvärme och husanslutning

Temperaturmätning

Temperaturmätning spelar en avgörande roll när man köper energikostnader med en värme- eller kylmätare. Temperaturgivarna i flödet och det omvända flödet kopplas ihop genom en speciell process så att de kan få de minsta temperaturskillnaderna. Alla normativa krav (Europeiska mätinstrument direktivet eller nationella bestämmelser) måste uppfyllas för kommersiella transaktioner.

Vår lösning för temperaturmätning

Perfekt koordinerad med varandra

Optimala värmekvantitetsmätningar genom temperaturgivarpar från JUMO

Temperaturgivarparen i JUMO HEATtemp-serien är optimalt samordnade med varandra antingen med ett terminalhuvud eller en anslutningskabel. RTD-temperaturgivarna utvecklades speciellt för små temperaturskillnader i värme- och kylmätare, vilket möjliggör implementering på sådana platser som ex. distributionsstationer för fjärrvärme.

Din kontaktperson


Sektorchef Temperaturgivare Värmemätare

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77