Installationsplatser

Installationsplatser

Olika situationer kräver olika åtgärder - detta gäller även installation av värme- och kylmätare. Beroende på den nominella rörbredden, flödeshastigheten och temperaturområdet kan andra installationsplatser krävas, där temperaturgivarnakommer i kontakt med mediet antingen med eller utan nedsänkningshylsa.

Våra installationsplatser för värme- och kylmätare

Placed well for better measurement

Immersion sleeves and installation locations for temperature probe pairs

Some temperature probes require an immersion sleeve to protect them against such things as high pressure. Others can be directly installed in the pipes. In addition to the immersion sleeves, different installation locations are required here. Just as with the temperature probe pairs, JUMO also offers a range of solutions for heat and cold meters in commercial and residential buildings.

Din kontaktperson


Sektorchef Temperaturgivare Värmemätare

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77