Övervakning av differenstryck

Övervakning av differenstryck

Lakningen i en klassisk lakningstunna är i grunden en mekanisk metod där ett filtreringsskikt bildas från skalen genom riktad återcirkulation av mäsken. Mäsken filtreras sedan igenom detta. Så att filtreringen är effektiv kan filterkakan lossas på ett riktat sätt .

Rekommenderad lösning för differenstrycksmätning

The optimum movement with the right pressure

Our solution for differential pressure measurement in the lauter tun

The JUMO dTRANS p20 DELTA pressure transmitter, which is perfect for use in food production, reliably measures the differential pressure. This means the height of the cutters, as well as the speed of the movement in the lauter tun can be optimally controlled, thereby ensuring the perfect filtration of the mash and the quality of the beer.

Din kontaktperson


Branschchef inom mat och dryck

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77