Temperaturövervakning

Temperaturövervakning

För en effektiv lakningsprocess är temperaturen på mäsken också avgörande. Detta beror på att när temperaturen ökar minskar vörtens viskositet, vilket innebär att lakningen kan utföras snabbare. Temperaturen bör dock inte överstiga 80 ° C eftersom enzymet amylas då förblir aktivt.

Processdata
Lakningstemperatur max. 80 °C

Rekommenderad lösning för temperaturövervakning

Perfekt temperatur för viskositet och enzymer

Vår lösning för temperaturövervakning

Den elektroniska temperaturvakten JUMO DELOS T håller temperaturen i laktunnan konstant. Med hjälp av temperaturen hålls mäskens viskositet så låg som möjligt så att lakprocessen blir snabbare. Framför allt säkerställer den hygieniska temperaturvakten att en temperatur på 80 ° C inte överskrids så att enzymet amylas förblir aktivt eftersom detta är nödvändigt för processen.

Din kontaktperson


Branschchef inom mat och dryck

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77