Styrsystem för bryggeri

Bryggeri kontroll

Med JUMO mTRON T kan vi förse dig med ett styrsystem som klarar alla mät- och regler uppgifter i ditt bryggeri. Upp till nio programgeneratorer möjliggör autonom kontroll av mäskning, lakning och kokning av vörten. Detta innebär att nästa batch kan påbörjas innan kokning av vörten är klar. Medan temperatur och tidsprogrammen för båda processerna körs loggar JUMO mTRON T all data du behöver, till exempel temperatur, tryck, pH-värde, flöde, ångtemperatur och omrörningshastighet.

Process data
Temperatur förmäsk 30 till 35°C
Mäsktemperatur Mellan 45 och 78°C
pH värde 5.4 till 5.8

Rekommenderad lösning för ett styrsystem till bryggeri

Din kontaktperson


Branschchef inom mat och dryck

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77

Rätt lösning för varje applikation

Lösning för ett komplett styrsystem till bryggerier

Med JUMO mTRON T kan vi förse dig med ett system som kan klarar alla mät- och regler uppgifter i bryggeriet. Det är en idealisk automatiseringslösning för små till medelstora bryggerier. Till systemet kan du koppla pH-elektroder, temperatur- och tryckgivare så att din process - och därmed ölet - alltid är perfekt.