pH övervakning

pH-värde övervakning

PH-värdet för en mäsk är en av de viktigaste parametrarna för att tillverka en bra öl. Majoriteten av processerna under produktionen av öl regleras med användning av enzymer. Det är därför viktigt att mäta och reglera detta i ett tidigt skede. Det innebär att enzymernas optimala funktion kan säkerställas då enzymerna ger maximal effektivitet om de får perfekta miljöförhållandena.

Processdata
pH värde5.4 till 5.8

Rekommenderade lösningar för pH-mätning / övervakning

De bästa förutsättningarna för enzymer

En lösning för övervakning av pH-värdet

Tack vare våra pH-elektroder och JUMO AQUIS touch P flerkanals analysinstrument, får du kontroll på pH-värdet i din bryggningsprocess redan från början. Du ger enzymerna de bästa förutsättningarna de behöver och du får det bästa resultatet i din ölproduktion. Värdena kan också loggas på ett manipuleringssäkert vis. Det är också mycket enkelt att byta ut pH-elektroder med hjälp av den pneumatiska infällbara kopplingen.

Din kontaktperson


Branschchef inom mat och dryck

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77