Temperaturövervakning

Temperaturövervakning

De processer som äger rum under kokning av vörten är avgörande för den efterföljande kvaliteten på ölet. Det är därför viktigt att strikt följa temperatur-tidsprogrammet för bästa resultat. Detta innebär att tillförlitlig mät- och reglerteknik är nödvändig, särskilt för att koordinera temperaturen och trycket perfekt i förhållande till varandra.

Recommended solution for temperature monitoring

The right temperature for a good beer

The right balance between energy and taste

When it comes to brewing beer, "the more the better" does not apply. A temperature which is perfectly monitored and controlled precisely to the degree provides the basis for a great taste. The JUMO IMAGO 500 is the right product for this task. Together with a hygienic RTD temperature probe, it controls the temperature and also the pressure if required. Other useful functions such as the recording of the measured values are also offered.

Din kontaktperson


Branschchef inom mat och dryck

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77