Mätning av differenstryck

Övervakning av differenstryck

Mätning av differenstryck är nödvändig för att övervaka läckor i plattvärmeväxlare. Här bör differenstrycket mellan plattorna vara 2 till 4 bar. Detta kan implementeras med 2 tryckgivare och en styrenhet eller med en differenstryckgivare.

Process data
Isvattnets temperatur 1 till 2 ° C
Tryck 10 bar
Tryckskillnad 2 till 4 bar

Rekommenderad lösning för differenstrycksmätning

Ett tillförlitligt system på grund av jämnt tryck

Vår lösning för övervakning av differenstryck

För att upprätthålla differenstrycket mellan värmeväxlarens plattor rekommenderar vi JUMO dTRANS p20 DELTA differenstrycksändare i kombination med en tryckförmedlare och JUMO diraTRON kompaktregulator. Här används även bildskärmsskrivaren JUMO LOGOSCREEN 600 för att logga mätvärdena och använda sina olika övervakningsfunktioner som att trigga larm eller andra funktioner om ett gränsvärde överskrids.

Din kontaktperson


Branschchef inom mat och dryck

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77