Flödesövervakning

Flödesövervakning

Kylvattnets flödeshastighet styrs via ölets temperatur. Ju högre temperatur, desto snabbare rinner vattnet genom kylaren. Den perfekta mätmetoden för denna applikation är magnetinduktiv flödesmätning. Dessutom kan mätvärdet loggas, vilket också är mycket viktigt för spårbarhet.

Process data
Isvattnets temperatur 1 till 2 ° C
Tryck 10 bar
Tryckskillnad 2 till 4 bar

Rekommenderad lösning för flödesövervakning

Flödesmätning för en optimal kylning

Lösning för flödesövervakning och loggning

Även om flödeshastigheten i huvudsak beror på öltemperaturen rekommenderar vi att du kontinuerligt övervakar flödet med JUMO flödesmätare MAG H01 flödesmätare. Det rekommenderas också att registrera värdena. Här använder vi papperslös inspelare JUMO LOGOSCREEN 600, som inte bara spelar in utan också utlöser larm eller andra funktioner i sådana fall som ölet flyter för snabbt eller för långsamt.

Din kontaktperson


Branschchef inom mat och dryck

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77