Temperaturloggning

Temperaturregistrering

Under vörtkylningen flyter ölet snabbare eller långsammare genom kylaren beroende på temperaturen. Så att processen är snabb men också konstant, övervakas öltemperaturen och differenstrycket av en logger, som också kan trigga larm om kylsystemet fallerar.

Processdata
Isvattnets temperatur 1 till 2 ° C
Tryck 10 bar
Tryckskillnad 2 till 4 bar

Rekommenderad lösning för temperaturloggning

Dokumentation och temperaturövervakning

Vår lösning för temperaturloggning

Bildskärmsskrivaren JUMO LOGOSCREEN 600 erbjuder många funktioner utöver manipuleringssäker loggning och övervakning av temperaturen. Den kan till exempel trigga larm i händelse av funktionsfel eller fel i kylningen av vörten. Tillsammans med vår hygieniska JUMO dTRANS T100 temperaturgivare och JUMO dTRON-regulatorn kan du uppnå en optimal och pålitlig kylprocess.

Din kontaktperson


Branschchef inom mat och dryck

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77