Koncentrationsmätning

Koncentrationsmätning

För att CIP-rengöringen ska kunna utföras snabbt och pålitligt måste koncentrationen av rengöringsmedlen övervakas. Detta görs genom att mäta ledingsförmågan med en induktivgivare i vätskan.

Rekommenderad lösning för konduktivitetsmätning

Koncentration under kontroll

Vår lösning för konduktivitetsmätning

JUMO CTI-750 och CIP-rengöring är en bra kombination eftersom den mäter ledningsförmågan exakt. Baserat på det uppmätta värdet kan CTI-750 reglera koncentrationen av rengöringsmedlen optimalt och säkerställa en smidig process. Ett alternativ om man inte endast vill ha koncentrationsövervakning är att använda JUMO AQUIS touch S tillsammans med tex en JUMO tecLine Ci.

Din kontaktperson


Branschchef inom mat och dryck

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77