Flödesmätning

Flödesövervakning

Förutom ledningsförmågan är också volymflödet för de enskilda medierna viktigt. Genom detta flöde och returflödets vattenkvalitet kan tiden för CIP-processen optimeras och kontrolleras.

Rekommenderad lösning för flödesmätning

En smidig process med hjälp av dosering av flödet

Vår lösning för flödesmätning och reglering

Flödesgivaren JUMO flowTRANS MAG H10 mäter och doserar CIP-mediets flöde under rengöring. Detta innebär att du har möjlighet att kontrollera rengöringsprocessen exakt och att göra den perfekt.

Din kontaktperson


Branschchef inom mat och dryck

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77