Nivåmätning

Nivåmätning

Fyllnadsnivån behöver mätas i alla CIP-tankar så att tillgången på kem säkerställs. Här kan en gränsvärdesfunktion och växlandefunktion användas för att reglera ventiler eller pumpar för att en optimal vätskemängd.

Rekommenderad lösning för nivåmätning

Optimal tillgänglighet i CIP-anläggningen

Vår lösning för nivåmätning i CIP-tankar

Vi rekommenderar JUMO DELOS SI, som inte bara mäter och visar nivån utan kan också slå på eller stänga av en pump med min/max-värdes funktionen. Detta säkerställer att nivån är korrekt i CIP-anläggningen.

Din kontaktperson


Branschchef inom mat och dryck

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77