pH-värde övervakning

pH-värde övervakning

Mätningen av pH-värdet spelar en viktig roll i CIP-processen. Detta beror på att endast neutraliserat vatten kan ledas till avloppen. pH-värdet måste därför mätas och vattnet neutraliseras vid behov.

Rekommenderad lösning för pH-mätning

Garanterad neutraliserad

Våra lösningar för pH mätning

För övervakning av pH-värdet används JUMO tecLine HY pH (kombinationselektroder). Vid behov används JUMO AQUIS 500 pH, JUMO dTRANS pH 02 eller om flera kanaler behövs JUMO AQUIS touch S som omvandlare och regulator. Den sistnämnda kan också hantera andra signaler och erbjuder loggningsmöjligheter samt digitala gränssnitt. Detta innebär att vattenreningen kan automatiseras.

Din kontaktperson


Branschchef inom mat och dryck

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77