Effektstyrning för kontinuerliga ugnar

Maktkontroll

För att säkerställa en jämn uteffekt erbjuder JUMO´s tyristorstyrenheter en strömbegränsande funktion och valfria styralgoritmer. Tyristorstyrenheterna och halvledarreläerna är lämpliga för resistiva och resistiva induktiva belastningar. I slutändan beror den maximala temperaturen, som kan uppnås vid uppvärmning av eldrivna industriugnar, på värmekällorna (t.ex. smältugnar eller ugnar för fallhärdning). Infraröda radiatorer och högtemperaturvärmeelement gjorda av kiselkarbid eller molybdendisilicid kan också kontrolleras.

Våra komponeneter för effekt reglering

Hög prestanda, full kontroll

JUMO tyristor effektregulator

JUMO´s effektregulatorer används i kontinuerliga ugnar för kontaktlös växling av växelströmsbelastningar. De är utrustade med LCD-skärmar som en standardfunktion för snabb och enkel parametrering på enheten. Dessutom är de utrustade med dubbel energihantering som - med hjälp av jämn fördelning av energin i nätspänningen - sänker energikostnaderna.

Kontakt


Branschchef inom termisk processteknik

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77