Säkerhetsteknik för kontinuerliga ugnar

Säkerhetsteknik

Säkerhetstemperaturbegränsare / vakten JUMO safetyM-serien uppfyller kraven i DIN EN 61508 (SIL) och DIN EN ISO 13849-1 (Performance Level) och säkerhetskrav över hela världen. Detta möjliggör tidig och tillförlitlig upptäckt och undvikande av risker som potentiellt kan leda till personskador, miljöskador eller förstörelse av produktionsanläggningar och produktionsmaterial.

Våra komponenter för ökad säkerhet

JUMO Safety Performance

Vår lösning för högsta säkerhetsnivå

Varumärket JUMO Safety Performance inkluderar säkerhetsteknik med SIL- och PL-kvalifikation samt komponenter för SIL- och PL-kvalificerade mätkedjor. Det är därför som värmebehandlingsanläggningar använder lämpliga termoelement förutom JUMO safetyM STB / STW säkerhetstemperaturbegränsare /vakt enligt DIN EN 14597. Termiska processer övervakas därför på ett tillförlitligt sätt och i händelse av ett fel är anläggningen inställd på en säker driftsstatus (larmområde).

Kontakt


Branschchef inom termisk processteknik

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77