Temperaturmätning i kontinuerliga ugnar

Temperaturmätning

För att bibehålla de olika temperaturerna i den kontinuerliga ugnen måste dessa temperaturer mätas konstant. JUMO´s push-in-termoelement placeras vid olika mätpunkter. Dessa termoelement är konstruerade för höga temperaturer upp till 1600 ° C och säkerställer att temperaturen mäts på ett tillförlitligt sätt.

Processdata
Temperatur 1600 °C

Våra komponenter för temperaturmätning

Temperaturmätning under hela processen

Push-in termoelement säkerställer kontinuerlig mätning

Industriugnar kräver högkvalitativa termoelement eftersom de måste kunna mäta höga temperaturer upp till 1600 ° C. JUMO möjliggör tillförlitlig temperaturmätning i de olika zonerna i den kontinuerliga ugnen med push-in-termoelement vid de viktiga mätpunkterna. På så sätt kan de optimala temperaturerna i processen garanteras.

Kontakt


Branschchef inom termisk processteknik

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77