Automatisering av kammarugnar

Automatisering

De processer som är involverade under bränning, glödgning och härdning av en mängd olika material är ofta komplexa och kräver exakta temperaturprofiler. Ett utmärkt sätt att uppnå dessa är att använda JUMO PID styralgoritmer. Med JUMO mTRON T kan du på ett tillförlitligt sätt styra och automatisera hela processen.

Våra komponenter för automatisering

Automationslösning för kammarugnar

JUMO mTRON T

Flerkanalsstyrmodulen är centralenheten som styr temperaturen. Det är här de uppmätta värdena samlas in, registreras och kan bearbetas vidare via analoga och digitala gränssnitt. JUMO mTRON T styr temperaturen i ugnen via kaskaderbar PID styrkanaler. JUMO multifunktionspanel 840 fungerar både som en indikator och som en papperslös inspelare. Det överensstämmer också med de krav som ställs i AMS2750 och CQI-9 standarder när det gäller att manipulera säker datainsamling.

Kontakt


Branschchef inom termisk processteknik

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77