Säkerhetsteknik för kammarugnar

Säkerhetsteknik

Med den kompakta och konfigurerbara säkerhetstemperaturbegränsaren / vakten kan du säkerställa tidig och tillförlitlig upptäckt och undvika risker som kan leda till personskador, miljöskador eller förstörelse av produktionsanläggningar och produktionsmaterial. För att säkerställa att våra enheter uppfyller säkerhetskrav över hela världen har vi skapat vår JUMO safetyM-serie för att uppfylla DIN EN 61508 (SIL) och DIN EN ISO 13849-1 (Performance Level).

Känner du till JUMO Safety Performance?

JUMO- Varumärket för ökad säkerhet

Våra komponenter för säkerhetsteknik

At JUMO we put safety first

You can rely on the JUMO safetyM series

Our safety solution for your chamber furnace is the JUMO safetyM STB/STW safety temperature limiter/monitor according to DIN EN 14597. It reliably monitors heat-related processes and, in the event of a malfunction, puts the plants into a safe operating status (alarm range). The protection temperature monitor has an automatic reset function depending on the set limit value. The protection temperature limiter can only be reset manually or by using a tool. This enables early and reliable detection and avoidance of any danger that could potentially result in personal injuries, environmental damage, or destruction of production plants and production materials.

Kontakt


Branschchef inom termisk processteknik

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77