Flödesmätning med en flödesmätare och en display / styrenhet.

Flödesmätning

För att koaguleringen ska ske optimalt måste vattnet strömma genom flockningssystemet med rätt hastighet. Därför mäts flödet med en induktiv flödesmätare, värdena visas och kontrolleras.

Vår lösning för flödesmätning

Gå med flödet

JUMO säkerställer flödet i flockningsanläggningen

Nivåmätningen i flockningssystemet utförs med nivåsond JUMO MAERA F27. Styrenheten eller indikatorn för standardsignaler, JUMO di 308, visar motsvarande värde. På detta sätt kan fyllnadsnivån bekvämt övervakas och regleras för att säkerställa ett optimalt processflöde i flockningssystemet.

Din kontaktperson


Branschchef inom vatten och avlopp

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77