Nivåmätning med en nivåsond och en display / styrenhet

Nivåmätning

En viss nivå måste upprätthållas så att processerna i de enskilda poolerna i filtreringssystemet kan gå smidigt. På så vis kan vattnet ledas från en pool till nästa efter att en process har avslutats.

Vår lösning för nivåmätning

Alltid tillräckligt med vatten i flockningssystemet

JUMO-enheter säkrar flockningsprocessen

Nivåmätningen i flockningssystemet utförs med nivåsonden JUMO MAERA F27. Styrenheten eller indikatorn för standardsignaler, JUMO di 308, visar motsvarande värde. På detta sätt kan fyllnadsnivån enkelt övervakas och regleras för att säkerställa ett optimalt processflöde i flockningssystemet.

Din kontaktperson


Branschchef inom vatten och avlopp

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77