Turbiditetsmätning i koagulations- och flockningsanläggningen

Grumling mätning

Eftersom flockningsanläggningen är utformad för att avlägsna partiklar från vattnet med koagulering måste grumligheten naturligtvis också mätas. Optiska sensorer används för att avgöra om processen är effektiv och om vattnets grumlighet uppfyller kraven för dricksvatten.

Vår lösning för turbiditetsmätning

Turbidity measurement in the flocculation plant

Clear water thanks to JUMO sensors

The aim of the coagulation process and the flocculation plant is to remove particles from the water. These are visible in the form of turbidity. The JUMO tecLine NTU optical sensor monitors this purification process and reliably measures the turbidity of the water, even when it is no longer visible to the human eye. The values are displayed and controlled by means of the JUMO AQUIS 500 RS transmitter and controller.

Din kontaktperson


Branschchef inom vatten och avlopp

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77