Klormätning

Klormätning

De amperometriska mätcellerna för fritt klor, klordioxid och ozon är särskilt lämpliga för att mäta desinfektionsmedel. Doseringen kontrolleras exakt med hjälp av en mätomvandlare / styrenhet. Det är också viktigt att registrera alla uppmätta värden på ett säkert sätt.

Vår lösning för klormätning

JUMO guarantees healthy drinking water

Reliable chlorine measurement and acquisition

To disinfect the water, JUMO measures more than the chlorine content using a JUMO tecLine chlorine electrode and the JUMO dTRANS AS02 transmitter, which also controls the dosage. In addition, the JUMO LOGOSCREEN 600 is used for tamper-proof recording, evaluating, and archiving of all of the values.

Din kontaktperson


Branschchef inom vatten och avlopp

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77