Konduktivitetsmätning i sedimentationsanläggningen

Mätning av konduktivitet

Konduktivitet är en viktig egenskap hos dricksvatten, därför mäts denna parameter också under sedimenteringen. Här kan två varianter av konduktiv konduktivitetsgivare och mätomvandlare / styrenhet användas.

Vår lösning för konduktivitetsmätning

Optimala förhållanden för sedimentation

Konduktivitetsmätning säkerställer vattenkvalitet

JUMO tecLine CR-serien (2- eller 4-poliga) erbjuder olika alternativ till konduktivitetsmätning. Du kan också välja mellan instrument för en- eller flerkanalsmätomvandlare / styrenheter. T.ex. för att detektera och reglera temperaturen samtidigt.

Din kontaktperson


Branschchef inom vatten och avlopp

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77