pH-mätning i sedimenteringsanläggningen

pH-mätning

Förutom konduktivitet är pH-värdet naturligtvis en viktig indikator på vattnets kvalitet. pH-värdet är också avgörande för flockulering av alla organiska och icke-organiska ämnen som deponeras under sedimenteringsprocessen.

Vår lösning för pH-mätning

ph-mätning i sedimenteringen

pH-övervakning för smidiga beredningsprocesser

pH-mätning och reglering i sedimenteringen utförs med JUMO tecLine pH-elektroder och mätomvandlaren / regulatorn JUMO dTRANS pH 02. Med denna lösning kan pH-värdet för flockning och sedimentation, samt den efterföljande filtreringen, kontrolleras.

Din kontaktperson


Branschchef inom vatten och avlopp

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77