Nivåmätning med en nivåsond och en indikator / styrenhet

Nivåmätning

Naturligtvis måste nivån i vattenbehållarna övervakas för att förhindra överfyllnad. Tomma tankar kan dock också skapa luckor i vattenförsörjningen, vilket skulle få allvarliga konsekvenser. Pålitlig nivåmätning garanterar en stadig vattenförsörjning.

Vår lösning för nivåmätning

Alltid tillräckligt med vatten i tanken

JUMO säkerställer vattenförsörjningen

För nivåmätning i vattenbehållaren erbjuder JUMO nivåprober i kombination med ett indikeringsinstrument eller styrenhet. I detta fall mäts nivån på ett tillförlitligt sätt av nivåsonden JUMO MAERA S26, som vidarebefordrar en motsvarande signal till JUMO di 308-indikatorn. Mätvärden som måste verifieras kan registreras, arkiveras och utvärderas på ett enkelt och manipuleringssäkert sätt med JUMO LOGOSCREEN-familjen papperslösa skrivare (logger).

Din kontaktperson


Branschchef inom vatten och avlopp

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77