Nivåmätning med nivåsond och indikator / regulator

Nivåmätning

Påfyllningsnivån mäts i dricksvattenbrunnen för optimal leveranshastighet och användning av pumparna. Nivån är alltid under kontroll med nivåsonder och indikatorer / regulatorer från JUMO.

Vår lösning för nivåmätning

Pålitlig nivåmätning

Tack vare JUMO finns det alltid tillräckligt med vatten i brunnen

För nivåmätning i brunnar erbjuder JUMO nivåsonder i kombination med en displayenhet eller regulator. Här mäter JUMO MAERA S28 nivåsond typ 404392 pålitligt nivån och skickar motsvarande signal till JUMO dTRANS AS 02. Regulatorn eller indikatorn för standardsignaler visar motsvarande värde och kan även styra pumpar vid behov.

Din kontaktperson


Branschchef inom vatten och avlopp

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77