ph mätning i vattenbrunn

Övervakning av pH-värdet

Vid extraktion av dricksvatten från grundvatten måste pH-värdet kontrolleras och justeras vid behov, eftersom det inte får vara under 6,5 och inte över 9,5. Med vår lösning klarar en pH-kombinationelektrod från JUMO tecLine tillsammans med mätomvandlaren / regulatorn JUMO AQUIS 500 pH denna uppgift. Dessutom kan en nivåsond, t.ex. JUMO MAERA S28, med indikatorn / regulatorn JUMO dTRANS AS 02 användas för nivåmätning.

Process data
pH värde 6,5 – 9,5

Vår lösning för pH-mätning

pH measurement in a well

The pH value is essential for drinking water treatment

To ensure that the quality of the groundwater is guaranteed from the outset and that the processes in drinking water treatment can run smoothly, the pH value in the water well is measured reliably using JUMO tecLine pH electrodes together with the JUMO AQUIS 500 pH transmitter/controller.

Din kontaktperson


Branschchef inom vatten och avlopp

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77