Cirkulationsövervakning

Cirkulationsövervakning

JUMO PINOS L02 används i en version med PVC T-stycke som monteringsbeslag på mätplattan i kyltornet. Den kalorimetriska flödesgivaren övervakar cirkulationen i kyltornets kylkrets.

Våra komponenter för cirkulationsövervakning

Go with the flow

Vår lösning för kontinuerlig cirkulation

För att säkerställa optimal vattenkvalitet i kyltornet och för att kontinuerligt förse mätstationen med vatten måste kylvattnet vara i rörelse.JUMO PINOS L02 kalorimetrisk flödesgivare övervakar ständigt cirkulationen i anläggningen.Detta innebär att inte bara utbytet av vatten säkerställs utan att mättekniken levereras med tillämpliga vattenprover.

Din kontaktperson


Branschchef inom vatten och avlopp

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77