Reglering och registrering

Kontrollerande inspelning

Hygien i evaporativa kyltorn är extremt viktig och har reglerats sedan januari 2015 av tekniskt direktiv VDI 2047, blad 2. Detta beror på att människor redan har dött (legionärs sjukdom) på grund av tillväxt av bakterier (legionellos) i kyltorn. För att säkerställa och bevisa att ditt kylvatten rekommenderar vi JUMO AQUIS touch S. Multikanalstyrenheten kan inte bara registrera alla mätvärden i processen utan styr också doseringen av biocid och avsaltningsprocessen.

Våra komponenter för registrering och inspelning

Komplett lösning för kylvattenbehandling

Vår kompletta lösning för reglering och registrering

JUMO AQUIS touch S är en heltäckande lösning för övervakning och kontroll av kylvattenkvaliteten. Mätning, visning, registrering och inspelning utförs i en central anordning som ersätter sändare / styrenheter och papperslösa inspelare för de olika mätvärdena (pH, grumlighet, konduktivitet, klor eller brom). Fler analoga ingångar och omkopplingsutgångar finns tillgängliga. Upp till 8 analoga mätvärden och 6 binära signaler spelas in på ett manipuleringssäkert sätt. De visas tydligt i sin kronologiska sekvens på display 5,5 ". Olika gränssnitt gör det möjligt att ansluta ett industriellt modem eller andra digitala system.

Din kontaktperson


Branschchef inom vatten och avlopp

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77