Avsaltning

Mätning av konduktivitet

Om vatten avdunstar i kyltornets vattencykel stiger koncentrationen av kvarvarande salter ständigt. Denna ökade salthalt kan övervakas med en mätanordning för elektrolytisk ledningsförmåga för att kunna förhindra denna process. I kombination med JUMO ecoLine Ci induktiv konduktivitets- och temperatursensor är JUMO AQUIS 500 Ci-sändaren och -kontrollen perfekt för avsaltningskontroll tack vare dess kopplingskontakter.

Processdata
Konduktivitet < 3000 μS/cm

Vår lösning för avsaltning

Använd pålitlig konduktivitetsmätning för att motverka förtjockning

Vår lösning för avsaltningskontroll

Förångande kyltorn medför risken för att vatten "förtjockas". När vattnet avdunstar utfälls det upplösta saltet. På grund av den ökade jonkoncentrationen kan denna effekt mätas och fångas på lämpligt sätt genom vattnets konduktivitet. Vi kan erbjuda dig mät- och styrteknik med fullständig processäkerhet för denna uppgift i form av JUMO ecoLine Ci konduktivitetselektrod och JUMO AQUIS 500 Ci. Om du vill registrera de uppmätta värdena rekommenderar vi breelektroden JUMO AQUIS touch S flerkanalig eftersom den ersätter sändare och styrenheter för andra mätvärden (pH, grumlighet, klor eller brom) och kan integreras i digitala system.

Din kontaktperson


Branschchef inom vatten och avlopp

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77