Vätskeanalys

Vätskeanalys

Precis som när det gäller dricksvatten och poolvatten är det viktigt att känna till och säkerställa vattenets fullständiga hygieniska tillstånd när det gäller kylvatten. Sedan 2015 har denna betoning också fastställts i det tekniska direktivet VDI 2047, blad 2. Analys utförs med pH-värde och grumlighet. För detta ändamål levererar JUMO JUMO tecLine ph-kombinationselektroderna och JUMO ecoLine NTU samt JUMO AQUIS 500 pH- och JUMO AQUIS RS-sändare / -kontroller. Den senare kan också ersättas med JUMO AQUIS touch S och därigenom utvidga anläggningens kontroll- och inspelningsfunktioner.

Processdata
pH-värde 7 till 8.5
Redoxpotential 330 till 500 mV

Våra komponenter för vätskeanalys

Vi säkerställer rent kylvatten

Vår lösning för vätskeanalys i kyltornet

Sensorer, omvandlare och regulatorer används för att förhindra tillväxt av bakterier och alger samt för att säkerställa kylvattnets kvalitet. Dessa mäter pålitligt grumligheten och pH-värdet så att vattnet kan behandlas med biocid eller desinfektionsmedel. Dosen här kan kontrolleras vid behov. Vid behov kan ytterligare elektroder för klor eller brom också användas för att övervaka behandlingen av vattnet.

Din kontaktperson


Branschchef inom vatten och avlopp

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77