Klormätning

Mätning av klor

För att hålla oönskade biprodukter under desinfektion till ett minimum, justeras villkoren (mängd klor, temperatur, pH-värde) i enlighet med detta. Desinfektionsmedlets innehåll måste också bestämmas varje vecka. Med klor är detta till exempel idealiskt mellan 0,3 och 0,6 mg / l (fritt klor). De amperometriska mätcellerna för fritt klor, klordioxid och ozon tillsammans med JUMO AQUIS 500 AS (omvandlare och styrenhet) är särskilt lämpliga för detta.

Processdata
Fitt klor 0.3 till 0.6 mg/l

Våra komponenter för klormätning

Simning för förbättrad hälsa

Väl doserad desinfektion tack vare exakt klormätning

En central uppgift för mät- och reglerteknik i simbassänger är desinfektion av vattnet. Förutom den allmänna vattenkvaliteten (redox och pH-värde) övervakas koncentrationen av fritt klor. Detta möjliggör en exakt dosering av desinfektionsmedlet, så att badglädjen varken förstörs av patogener eller av hud- eller ögonirritationer. Mätning och kontroll sker på poolens centrala mätenhet.