pH mätning

pH-mätning

pH-värdet är en av de viktigaste parametrarna i poolvatten och är idealiskt mellan 7,2 och 7,8. För låga eller för höga pH-värden orsakar olika problem, såsom risk för korrosion, hud- och ögonirritation. För övervakning av pH-värdet erbjuder JUMO följande lösning: JUMO tecLine pH-elektroder i anslutning till mätomvandlaren och styrenheten JUMO dTRANS pH 02

Processdata
pH-värde 7.2 till 7.8

Våra komponenter för pH-mätning

Vår lösning för säkert poolvatten

A pH-neutral splash thanks to JUMO

PH-värdet är en viktig parameter i simbassängtekniken. För att bestämma redoxpotentialen - och därmed vattenkvaliteten - måste den vara konstant. Framför allt kan det leda till korrosion, hud- och ögonirritation om det stiger eller faller kraftigt. pH-mätning och reglering sker på poolens centrala mätenhet där JUMO tillhandahåller pålitliga kompletta lösningar med elektroder, mätgivare, styrenheter, indikatorer och bildskärmskrivare.