Temperatur- och flödesmätning

Temperatur- och flödesmätning

Övervakningen av vattenkvaliteten, doseringen av desinfektionen samt pH-regleringen sker i den centrala mätenheten i pool-systemet. Här innehåller JUMO-kopplingen för membrantäckta sensorer de 3 elektroderna för mätning av klor, pH och redox. En flödesvakt och en temperaturgivare har integrerats för att säkerställa optimala mätförhållanden.

Processdata
Temperatur 25 - 38 °C

Vår omfattande poolarmatur

Praktisk anpassning för optimala mätförhållanden

En för alla

JUMO erbjuder en heltäckande lösning inte bara för att bestämma vattenkvaliteten via redoxvärdet utan också för att reglera desinfektion och pH-värde: kopplingen till simbassängens centralenhet rymmer upp till 4 kombinationselektroder och har en temperatur - och flödesmätning. Lämpliga mätgivare och styrenheter skapar optimala förhållanden för vätskeanalys och därmed för att säkerställa vattenkvaliteten.