Distributionsstation för fjärrvärme

Fjärrvärme används alltmer i stadsområden för att förse byggnader med uppvärmning och varmvatten. Här kommer värmen direkt från producenten eller en uppsamlingsplats och distribueras i fjärrvärmeöverföringsstationer direkt till konsumenterna. Koordinerade temperaturgivarpar inklusive tillbehör används här för att mäta energiförbrukningen.

Vår lösning för fjärrvärmestationer

Koordinerade temperaturgivarpar och lämpliga installationsplatser

Vår lösning för värme- och kylmätare

Energiförbrukningen bestäms på distributionsstationerna där fjärrvärmen distribueras till konsumenterna. Grunden är den exakta mätningen av temperaturskillnaden. Det är därför de utplacerade temperatursondparen från JUMO är särskilt samordnade med varandra i en speciell process. JUMO tillhandahåller också lämpliga nedsänkningshylsor och installationsplatser för optimal placering av RTD-temperaturivarna.