Husinstallationer

Värme- och kylmätare används också vid husinstallationer (t.ex. i enfamiljshus eller flerfamiljshus) som är anslutna till energiföretag (t.ex. pubilc-verktyg.) Dessa mätare används också i situationer där användare är indelade i konsumentgrupper. Exempelvis mellan flera bostäder eller kommersiella rum i en byggnad.

Vår lösning för Husinstallationer

Värme- och kylmätare för husinstallationer

JUMO erbjuder perfekta koordinerade temperaturgivarpar och installationsplatser

Exakt koordinerade JUMO-temperaturgivarpar och lämpliga installationsplatser säkerställer att mätning av värmeenergi i kommersiella byggnader samt i enfamiljshus och flerfamiljshus utförs exakt. På detta sätt kan de minsta temperaturskillnaderna mellan RTD-temperaturgivarna bestämmas och energikostnaderna kan beräknas exakt.

JUMO erbjuder perfekta koordinerade temperaturgivarpar och installationsplatser

Exakt koordinerade JUMO-temperaturgivarpar och lämpliga installationsplatser säkerställer att mätning av värmeenergi i kommersiella byggnader samt i enfamiljshus och flerfamiljshus utförs exakt. På detta sätt kan de minsta temperaturskillnaderna mellan RTD-temperaturgivarna bestämmas och energikostnaderna kan beräknas exakt.

Ihr Ansprechpartner


Market Segment Manager Temperature Probes for Heat Meter

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77