Fastbränslepannor

Vid uppvärmning med en fastbränslepanna genereras vanligtvis värme genom förbränning av ved. De öppna lågorna skapar mycket höga temperaturer i pannan, vilket medför vissa säkerhetsrisker. Årtionden av erfarenhet av temperaturmätning gör det möjligt för JUMO att erbjuda omfattande lösningar för styrning och skydd av värmare.

Våra komponenter för fastbränslepannan

Säker övervakning av fastbränslepannan

Allt om temperaturmätning från JUMO

JUMO lägger stor vikt vid säkerhet. Som världsledande inom industriella temperaturgivare tar vi all vår kunskap till pålitlig temperaturmätning i fastbränslepannor. Termoelement, RTD-temperaturgivare och termostater används för att ständigt övervaka temperaturen i pannan, i rören och i avgaserna. Vid behov är den begränsad eller är systemet avstängt av säkerhetsskäl.