Jäsning och lagringstank

Under jäsning blandas vörten med en viss mängd jästceller. I början av jäsningsprocessen luftas jästen väl och jäser därefter vid en temperatur som är optimal. Under efterföljande lagring skördas jästen och grönt öl lagras vid en angiven temperatur under en bestämd period, beroende på ölsort.

Våra produkt rekommendationer för din lösning

De bästa förhållandena för jäsning och lagring

Våra lösningar för jäsning och lagringstankar

Förutom nivåmätningen i tankarna är även temperatur och reglering av denna avgörande för att jästen ska trivas och jäsningsprocessen ska bli rätt. De rätta temperaturvärdena måste också upprätthållas under lagring. Tryckmätning spelar en viktig roll i kylzonerna i tanken.

Din kontaktperson


Branschchef inom mat och dryck

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77