Laktunna

Under lakprocessen separeras maltens skal, det använda kornet, från vörten. Här fungerar det använda kornet som ett filter. Mäsken pumpas och återcirkuleras i kretsen tills ett filtreringsskikt har bildats från skalet. Omröraren styrs av tryckskillnaden så att filtreringen går effektivt

Our product recommendations for your solution

Perfekta förhållanden för lakning

Lösningar för tryck- och temperaturövervakning

Den ideala processen är att styra omröraren i laktunnan med hjälp av tryckskillnaden. JUMO erbjuder pålitlig och helt hygienisk tryckmätare för detta ändamål. Temperaturen övervakas också permanent för att säkerställa optimala förutsättningar för enzymerna. De uppmätta värdena är grunden för perfekt reglering av hela processen i bryggeriet, vilket därmed säkerställer en öppen jämn kvalitet.