Vörtkokare

Kokning av vörten extraherar aromatiska komponenter från humlen. Samtidigt avdunstas alla komponenter som kan resultera i en dålig smak i ölet. Detta frigör vörten från andra ämnen i bottensatsen som denaturerar och separerar vid höga temperaturer. Den positiva bieffekten av att koka vörten är att vörten steriliseras.

Våra produkt rekommendationer för din lösning

Mät- och reglerteknik för en god smak

Tryck-, temperatur- och pH-värde i vörtkokaren

Processerna i vörtkokaren är avgörande för smaken och färgen på ölet. För att uppnå bästa resultat och bibehålla kvaliteten säkerställer JUMO´s mät- och reglerteknik rätt temperatur tidsprogram, rätt tryck samt optimalt pH-värde.

Din kontaktperson


Branschchef inom mat och dryck

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77