Vörtkylare

Efter klargöring genom centrifugering eller genom filtrering måste vörten kylas ner till jäsningstemperatur så snabbt som möjligt. Här är även parametrarna för tid och temperatur oerhört viktiga. Flödeshastigheten för vörten styrs av vörttemperaturen. Ju varmare vörten är, desto långsammare flyter den genom kylaren.

Våra produkt rekommendationer för din lösning

Vörtkylning med rätt flöde

Vår lösning säkerställer ständig kylning

För att säkerställa att ölet flödar jämnt genom vörtkylaren mäts, kontrolleras och övervakas temperaturen och differenstrycket med en logger. Dessutom kan ett larm triggas i händelse av ett funktionsfel eller fel i kylsystemet.